Freelance opdrachten bij de overheid


Op Freelapp.nl vind je actuele freelance opdrachten bij de overheid. Het kan dan gaan om opdrachten bij een departement, de provincie, gemeente of een overheidsorgaan als de waterschappen. Hieronder vind je de meest recente freelance opdrachten uit ons aanbod.

Deze projecten per mail?

Maak in 2 minuten je eigen profiel met de zoekwoorden
gemeente ministerie departement onderwijs overheid provincie waterschap waterschappen

Marktplaatsen

opdrachten bij overheidsorganisaties worden vaak gepubliceerd op marktplaatsen waar alle ingeschreven organisaties vervolgens op kunnen reageren. Om de gunning zo transparant mogelijk te maken worden vaak de selectiecriteria en de weging van de criteria duidelijk vermeld. Bij voorbeeld hoeveel jaren ervaring gewenst is en hoe zwaar dit criterium meeweegt bij de selectie.

Een voorbeeld van een marktplaats is CTM Solutions. Hier vind je opdrachten van meerdere overheidsorganisaties.