Bij ons vind je alle freelance opdrachten van Hoofdkraan.nl

 Totaal aantal freelance opdrachten geplaatst sinds 2018:
Hoofdkraan.nl maakt het mogelijk om een freelancer te vinden uit uw regio om een kantoorklus te klaren, een nieuw project te realiseren of een bedrijf te starten.

Je kunt je bij Hoofdkraan gratis inschrijven als freelancer, maar om te reageren moet je een betaald abonnement afsluiten. Het goedkoopste abonnement kost € 29,95 per maand, het pro-compleet abonnement is € 69,95 per maand. Alle abonnementen hebben een looptijd van 12 maanden. Het pro-compleet abonnement biedt als extra persoonlijk sales-advies.

Hoofdkraan onderscheidt zich van andere via de escrow-service. Via deze betaal-service zijn beide partijen beschermd. Bij geschillen is er een geschillenprocedure.